Marine Systems heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een centrifuge container ontwikkeld en in 2020 drie centrifuge containers gebouwd en opgeleverd. De centrifuge containers worden ingezet op schepen welke wateronderzoeken uitvoeren. Het water wordt door middel van een pomp aangezogen en vervolgens via het leidingwerk richting de centrifuges aangevoerd. Daar wordt door middel van centrifugeren de vaste stoffen gefilterd. Vervolgens worden er verschillende onderzoeken met de afgenomen vaste stoffen uitgevoerd. Het betreffende systeem wordt door middel van een scada-systeem aangestuurd en beheert. De 10ft containers zijn voorzien van een ruim bemeten laboratoriumwerkblad om de onderzoeken uit te kunnen voeren.

Na opdracht zijn zowel de projectverantwoordelijken als de eindgebruikers nauw bij het ontwikkelingstraject betrokken.

De opdracht bestond uit:

  • Engineering centrifuge container (schets-, voorlopig- en definitief ontwerp);
  • Container opbouwen;
  • Interieur monteren;
  • Elektrotechnische voorzieningen monteren;
  • Revisie centrifuges;
  • Centrifuges monteren;
  • Laboratorium equipment monteren;
  • FAT en SAT test;
  • Aanleveren van rapportage;
  • Transport naar locatie.

Marine Systems zal in opdracht van Rijkswaterstaat in de periode 2021 – 2025 nog meerdere centrifuge containers bouwen en opleveren en is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van alle centrifuge containers.