Sinds september 2023 is Marine Systems gecertificeerd op het hoogste niveau (niveau 5) op de CO²-prestatieladder. De CO2-prestatieladder van stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Hieronder vindt u o.a. onze plannen, certificaten en communicatieberichten.

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

CO2 neutraal wagenpark