Met behulp van deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

Het Travelcard wagenpark van Marine Systems is CO² neutraal! Als organisatie steunt Travelcard verscheidene projecten die zich inzetten voor het compenseren van CO².

https://www.marine-systems.nl/app/uploads/2022/07/CO2-certificaat-travelcard.pdf

CO2 neutraal wagenpark

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5 voor het project Beheer en onderhoud landelijk meetnet water fase 2. Marine Systems zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Marine Systems heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2021 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Marine Systems heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Marine Systems communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Marine Systems neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Marine Systems investeert in het volgende initiatief: Initiatief CO2-Prestatieladder.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen; https://www.co2-prestatieladder.nl/nl.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Marine Systems:

CO2-reductiedoelstellingen / Infographic

CO2-beleid