Op verschillende locaties kan er om uiteenlopende redenen behoefte zijn aan een (extra) watervoorziening. Denk bijvoorbeeld aan een festival of bouwplaats. Zonder extra leidingen voor een watervoorziening aan te leggen kan er ook gebruik worden gemaakt van een watersupport container. De watersupport container kan zowel putten uit haar opslagtank(s) (2000 liter) als dat het aangesloten kan worden op een externe watervoorziening.

Het water wordt in de container voortdurend gefilterd door middel van een pomp- en UV-systeem. Een andere toegevoegde waarde van de container is dat het beschikt over een monitoringssysteem dat 24/7 de waterkwaliteit controleert en op peil houdt. Verder worden de containers voorzien van een klimaatbeheersysteem om de temperatuur in container constant te houden .

De werking van het huidige systeem is gebaseerd op de aanvoer van schoon drinkwater. Met behulp van een reverse osmose systeem en mogelijk andere filters is het ook mogelijk om water met een andere (minder schone) kwaliteit te behandelen. Onze specialisten op het gebied van waterbehandeling bekijken per situatie welke behandeling gewenst en vereist is.

Water container