Regelmatig vertrekken monteurs naar de locatie in Nederland of het buitenland om een omgekeerde osmose installatie op een schip of op een scheepswerf te monteren, in bedrijf te stellen en/of te onderhouden. Daarnaast helpen zij op locatie met de montage of aanpassingen van het leidingwerk. Deze werkzaamheden worden in alle werelddelen door ons uitgevoerd.

De omgekeerde osmose installaties worden ingezet om het zee- of brakwater te transformeren tot drinkwater door onder hoge druk dit zee- of brakwater door een halfdoorlatend membraan te persen.

Wanneer we een aanvraag ontvangen, is de urgentie betreffende de uitvoering vaak vrij hoog. We kunnen binnen zeer korte tijd op weg zijn naar de plaats van bestemming. Eenmaal op locatie inventariseren we de huidige status, de uit te voeren stappen en de daarbij beschikbare tijd. Aan de hand van deze informatie maken we een tijdsplanning en voeren we de werkzaamheden uit.