Voor Xylem Water Solutions hebben we bij een zwembad een Wedeco UV-installatie en het bijbehorende leidingwerk in het waterbehandelingsproces geïntegreerd.

De opdracht bestond uit:

  • Engineeren nieuwe situatie op locatie;
  • Demontage leidingwerk;
  • Montage leidingwerk;
  • Montage frame t.b.v. UV-installatie;
  • Montage UV-installatie;
  • Doorvoeren aanpassingen elektrische voorziening.

Op de projectlocatie hadden we te maken met een behoorlijke compacte ruimte waarin de UV-installatie geïntegreerd moest worden. Dit maakte de montage van de UV-installatie en het leidingwerk complexer.

Na de realisatie, hebben we in combinatie met de klant en Xylem Water Solutions de installatie in bedrijf gesteld.

Per 2021 worden er waarschijnlijk een aantal wijzigingen doorgevoerd in de waterwet. De meest concrete wijziging is de aangepaste hoeveelheid gebonden chloor welke vanaf 2021 nog aanwezig mag zijn in het zwembadwater. Deze aanpassing zorgt ervoor dat een behoorlijk aantal zwembaden hun waterbehandelingsproces moet aanpassen om de hoeveelheid gebonden chloor te verminderen. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor is de toepassing van UV-techniek. Ultraviolet licht zorgt ervoor dat onder andere aanwezige bacteriën, virussen en schimmels worden bestreden waardoor er minder chloor aan het water toegevoegd hoeft te worden.