Marine Systems heeft in oktober 2023 vier nieuwe meetlocaties met zes sensoren (waarmee de geleidendheid en temperatuur wordt gemeten) op de Krammersluizen gerealiseerd. De nieuw gerealiseerde meetlocaties bevinden zich allen aan de Oosterschelde zijde van de Krammersluizen. Het project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

De duwvaartsluizen van het Krammersluizencomplex worden voorzien van een nieuw zoet-zout scheidingssysteem. Dit innovatieve systeem zal leiden tot een ander sluis- en waterbeheer in vergelijking met het bestaande systeem. Het nieuwe sluis- en waterbeheer heeft effecten op de zoutindringing op het Volkerak-Zoommeer en op de hoeveelheden zoet water die naar de Oosterschelde wordt geschut en gespuid. Ten behoeve van het nieuwe sluis- en waterbeheer realiseerde Marine Systems eerder al nieuwe meetlocaties op/rond de Krammersluizen (link referenties).

Marine Systems was verantwoordelijk voor de realisatie van de complete E&I installatie (inclusief het ontwerp) en de montage van de E&I installatie op locatie. Het algehele project is uitgevoerd in samenwerking met BrandSafway en Van der Straaten. Naast de realisatie voert Marine Systems het beheer en onderhoud (preventief- en correctief onderhoud) van deze sensoren uit.