In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Marine Systems, t.b.v. het leveren van zout informatie, drie nieuwe meetlocaties met negen sensoren (waarmee de geleidendheid en temperatuur wordt gemeten) op de Krammersluizen gerealiseerd.

De duwvaartsluizen van het Krammersluizencomplex worden voorzien van een nieuw, innovatief zoet-zout scheidingssysteem. Dit systeem leidt tot een ander sluis- en waterbeheer in vergelijking met het bestaande. Het nieuwe sluis- en waterbeheer heeft effecten op de zoutindringing op het Volkerak-Zoommeer en op de hoeveelheden zoet water die naar de Oosterschelde wordt geschut en gespuid.

Onderdeel van de scope was onder andere het bouwen, monteren en installeren van de elektrakasten, het aansluiten van de datacom apparatuur en het monteren en in bedrijf stellen van de sensoren. Ten behoeve van de data inwinning, zijn de sensoren op verschillende dieptes geplaatst.

Marine Systems heeft voor deze drie meetlocaties het electro- en instrumentatiedeel geleverd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Naast de realisatie van de meetlocaties, zal Marine Systems de komende 3 jaar de sensoren op de meetlocaties preventief- en correctief onderhouden. Het project maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Water van Rijkswaterstaat. Eerder stelde Marine Systems al een meetponton, met daarop dezelfde metingen, bij de Krammersluis in bedrijf.