In opdracht van Rijkswaterstaat CIV, afdeling Vaste Meetnetten, heeft Marine Systems in januari 2022 een meetponton in bedrijf gesteld en de sensoren geïnstalleerd.

Met behulp van de meetgegevens die met de sensoren van dit meetponton worden ingewonnen, wordt het zoutgehalte bepaald op verschillende diepten. De meetgegevens worden onder andere gebruikt ten behoeve van monitoring en stellen onder andere de waterbeheerders in staat om beslissingen te nemen.

Marine Systems heeft op locatie de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– Het monteren van de geleidendheid- en temperatuur sensoren op de juiste sensordieptes;
– Het installeren en in bedrijf stellen van de data-inwinning en -communicatie;
– Geleiden, bevestigen en aansluiten sensorkabels;
– Zonnepanelen monteren en richten;
– Uitvoeren referentiemeting en controleren meetdiepten.

De realisatie van de nieuwe meetlocatie maakt deel uit van een groter geheel waarbij Rijkswaterstaat investeert in de data inwinning op en rondom de Krammersluis.