Rijkswaterstaat heeft Marine Systems opdracht gegeven voor een nieuw te bouwen milieu meet container. De afdeling inwinning & gegevensanalyse van Rijkswaterstaat houdt zich bezig met het verbeteren van de controle over bestaande data en het inwinnen van nieuwe data.

Deze milieu meet container wordt gebruikt op schepen voor het nemen van watermonsters om de kwaliteit van het water te controleren. Deze metingen worden in zowel een zout- als zoetwater omgeving uitgevoerd. Het water wordt door middel van een pomp aangezogen en in de container bemonsterd.

Marine Systems heeft deze milieu meet container ontworpen, gebouwd, getest en opgeleverd.

De opdracht bestond uit:

  • Het opstellen van een plan van aanpak;
  • Het ontwerpen, engineeren en tekenen van de milieu meet container (SO, VO en DO);
  • Het bouwen van een 10 ft. container;
  • Het monteren van installaties en meetinstrumenten;
  • Het in bedrijfstellen van installaties en meetinstrumenten;
  • Het uitvoeren van een FAT test;
  • Het aanleveren van een tussentijds- en einddossier;
  • Het uitvoeren van een SAT test.