Marine Systems heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een centrifuge aanhanger ontwikkeld en in 2021 twee centrifuge aanhangers gebouwd. De centrifuge aanhangers worden ingezet als mobiele onderzoeksruimtes waarin waterkwaliteitsonderzoeken worden uitgevoerd. Het oppervlaktewater wordt door middel van een pomp aangezogen en vervolgens via het leidingwerk richting de centrifuge aangevoerd. Daar wordt door middel van centrifugeren het sediment uit het water gehaald. Dit sediment wordt gebruikt voor diverse waterkwaliteitsonderzoeken. Het betreffende systeem wordt door middel van een SCADA systeem aangestuurd en beheerd.

De aanhangers (4350 x 2350 x 2800 mm) zijn voorzien van een elektrisch bedienbaar nivelleersysteem aan de buitenzijde en een ruim bemeten laboratoriumwerkblad om de onderzoeken uit te kunnen voeren aan de binnenzijde. Daarnaast beschikt de aanhanger over een afgesloten compartiment met daarin onder andere een generator, pomp en waterreservoir.

Na opdracht zijn zowel de projectverantwoordelijken als de eindgebruikers nauw bij het ontwikkelings- en realisatietraject betrokken.

De opdracht bestond uit:

  • Engineering centrifuge aanhanger (E/W/Automatisering);
  • Bouwen aanhanger;
  • Monteren interieur;
  • Elektrotechnische voorzieningen monteren;
  • Revisie centrifuge;
  • Centrifuge monteren;
  • Laboratorium equipment monteren;
  • Programmeren en inregelen;
  • FAT en SAT test;
  • Transport naar locatie.

Marine Systems is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de twee centrifuge aanhangers voor een periode van 15 jaar.