De meetpalen van Rijkswaterstaat die zich op het water bevinden, beschikken veelal over een energievoorziening die bestaat uit zonnepanelen, accu’s en een laadregelaar. Deze inwinning en opslag van energie is nodig om het energieverbruik van de sensoren en de inwinvoorziening het gehele jaar door mogelijk te maken. Echter komt het voor dat er in de winterperiode weinig zonuren zijn waardoor de accu’s in die periode minimaal geladen worden.

Een alternatief voor de inwinning van energie middels zonnepanelen kan een “kleine” windturbine zijn. Doorgaans is de kans aanwezig dat als wanneer de zon niet schijnt er wel wind staat waardoor de windturbine een mooie aanvulling is op de bestaande energievoorziening.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Marine Systems een axiale windturbine gemonteerd op de meetpaal bij Yerseke. Met behulp van dit traject wilt zowel Marine Systems als opdrachtgever Rijkswaterstaat ervaring opdoen met dit type windturbine. Het zou kunnen dat deze wijze van energieopwekking bij een positieve test verder uitgerold wordt. Om de windturbine in bedrijf te kunnen stellen hebben de volgende voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden:

  • Construeren klapmast t.b.v. turbine;
  • Montage smeersysteem;
  • Samenstellen extra elektra kast;
  • Montage delen op turbine;
  • Testen en in bedrijfstellen met behulp van werkschip.

Gedurende het gehele jaar 2023 wordt de hoeveelheid opgewekte energie, in combinatie met de gemeten en ingewonnen windsnelheden gemonitord. Tijdens de monitoring worden de volgende parameters op afstand real-time ingewonnen:

  • Accuspanning;
  • Verbruiksstroom;
  • Laadstroom turbine;
  • Laadstroom zonnepanelen.

Aan de hand van de monitoring en het onderhoud op locatie worden de resultaten structureel aan de opdrachtgever gerapporteerd.