Al ruim voordat Marine Systems het contract met betrekking tot het onderhoud van het Landelijk Meetnet Water (LMW) overnam, werden Citadel sensoren ingezet om de geleidendheid en watertemperatuur op meetlocaties te meten. De Citadel sensoren bevinden zich op ruim 30 meetlocaties, waarbij zich meerdere sensoren op een locatie bevinden, die onder het beheer en onderhoud van Marine Systems vallen. Omdat de sensoren end-of-lifetime zijn, heeft dit Rijkswaterstaat doen beslissen om over te stappen op een nieuw type sensor: de NKE Mosens UV sensoren.

De NKE sensor heeft als grote voordeel dat de aangroei door de toepassing van UV licht minder is dan de aangroei bij het gebruik van de Citadel sensor is. Dat zou inhouden dat desbetreffende meetlocaties in de toekomst onderhoudsvriendelijker worden. Rijkswaterstaat heeft de uitrol van de NKE sensoren verdeeld over meerdere batches om de uitrol vloeiend in elkaar over te laten lopen.

Voorafgaande aan de uitrol heeft er een ontwerpfase plaatsgevonden waarin diverse bouwblokken voor de uitrol zijn ontwikkeld en getest. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een voorlopig- en definitief ontwerp.

De uitrol van de NKE betrof dus meer dan enkel het vervangen van de sensor. Op de locaties die omgebouwd moesten worden, hebben na de ontwerpfase, in de realisatiefase de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

  • Fabriceren en monteren sensorhouder (NKE sensor heeft andere afmetingen);
  • Fabriceren en monteren aangepaste sensorblokken;
  • Samenbouwen en modificeren van de lades en koppelboxen;
  • Samenbouwen en modificeren van de interface en aansluitboxen;
  • Documenteren doorgevoerde wijzigingen, aanpassen tekeningen, aanpassen werkinstructies en het monitoren van de aangroei gedurende de eerste onderhoudsbeurten.