Marine Systems voert sinds 2020 het onderhoud uit aan alle bodembemonsteringsapparatuur van Rijkswaterstaat. Onder het bodembemonsteringsapparatuur vallen alle Box corers, zeeftafels, vanveenhappers (groot en klein) en opvangwagen met tafel.

Ten behoeve van de Box corers wordt er zowel preventief (jaarlijks) als correctief onderhoud uitgevoerd. Voor de overige bodembemonsteringsapparatuur wordt er hoofdzakelijk correctief onderhoud uitgevoerd.

Preventief onderhoud trachten we zoveel als mogelijk op locatie te verrichten. Bij correctief onderhoud is het in enkele situaties noodzakelijk gebleken het betreffende onderdeel naar de werkplaats in Goes te transporteren.

Onderhoud Bodembemonsteringsapparatuur