Vanaf 01-07-2021 onderhoudt Marine Systems in combinatie met Lomans en BrandSafway het Landelijk Meetnet Water (LMW) in opdracht van Rijkswaterstaat.

Om  de 24/7 inwinning van de meetgegevens op de diverse locaties in stand te houden, is de betrouwbaarheid van de energie voorziening essentieel. Deze bestaat veelal uit zonnepanelen i.c.m. accu’s. Aangezien een aantal van deze systemen op het einde zijn van hun technische levensduur, hebben wij als combinatie samen met Rijkswaterstaat een plan gemaakt om de energievoorzieningen te vervangen en tevens verbeteringen door te voeren.

Marine Systems heeft samen met Lomans en BrandSafway een voorstel gedaan voor een vernieuwde energievoorziening voor diverse meetpalen. Naast het vervangen van de zonnepanelen en accu’s is nadrukkelijk onderzocht welk vermogen en type accu’s het beste passen bij het energieverbruik van de verschillende locaties en zijn de bevestigingsconstructies ten behoeve van de zonnepalen aangepast.

Van de meetpalen op de volgende wateren is de energievoorziening vervangen:

  • Noordzee;
  • Westerschelde;
  • Bathse Spuikanaal;
  • Schelde-Rijnkanaal
  • Volkerak;
  • Grevelingenmeer.

Op de meetpalen zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Vervangen huidige accu’s voor nieuwe AGM accu’s;
  • Demonteren oude zonnepanelen en aanpassen zonnepaneelconstructies;
  • Monteren nieuwe moderne zonnepanelen;
  • Vervangen laadregelaars.

Met het doorvoeren van deze aanpassingen heeft de combinatie in samenwerking met Rijkswaterstaat weer een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de energievoorziening en daarmee de datacontinuïteit van het LMW. Naast bovengenoemde doorgevoerde aanpassingen heeft Marine Systems op de meetpaal bij Yerseke (Zeeland) een windturbine geplaatst welke voor een periode van een jaar getest en gemonitord wordt. Wellicht is dit een verbetering die op termijn grootschaliger wordt uitgerold om de betrouwbaarheid van de inwinning te vergroten.