Sinds 30-05 is Marine Systems naast VCA, ISO9001 en CO² Ambitieniveau 5 tevens ISO14001 gecertificeerd!  ISO14001 betreft de internationaal geaccepteerde stadaard met eisen in relatie tot een milieumanagementsysteem. Marine Systems heeft een milieubeleid ontwikkeld en de uitvoering hiervan wordt actief geborgd. We willen Normec certificering en in het bijzonder Herman Zondag bedanken voor het certificeringstraject.

Met het opgezette milieu systeem kunnen we de milieurisico’s beter beheersen en waar mogelijk verminderen.