Eind 2023 heeft Marine Systems (binnen de combinatie Venko BrandSafway, Lomans en Marine Systems) in opdracht van Rijkswaterstaat C.I.V. vier nieuwe meetpalen op de Oosterschelde, nabij de Krammersluizen, geplaatst en in bedrijf gesteld.

De geïnstalleerde sensoren meten de geleidbaarheid en temperatuur van het water. Rondom dit project is in samenwerking met de opdrachtgever een video gemaakt door Jordan Blok. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn erg tevreden met het resultaat!