Met trots delen wij mee dat we vanuit een combinatie met Lomans en BrandSafway de Europese aanbesteding van Rijkswaterstaat betreft het onderhoud van het Landelijk Meetnet Water (LMW) gegund hebben gekregen.

In de komende 3 jaar zal Marine Systems meer dan 150 meetlocaties in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg onderhouden op elektrotechnisch- en sensortechnisch niveau.

Met de instandhouding van het landelijk meetnet zorgen we ervoor dat Rijkswaterstaat kan beschikken over de meetgegevens die nodig zijn om Nederland leefbaar en veilig te houden.

We willen Rijkswaterstaat bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken ernaar uit het landelijk meetnet vanaf 1 juli 2021 in combinatie met Lomans en Brand Safway te onderhouden.

Landelijk meetnet water