Marine Systems is sinds september 2023 op ambitieniveau 5 (hoogste niveau) op de CO²-prestatieladder gecertificeerd. Tot voorheen was Marine Systems enkel voor een specifiek project gecertificeerd volgens de CO²-prestatieladder. Het certificeringstraject is doorlopen met Normec NCK waarbij wij hen willen bedanken voor de begeleiding gedurende de audit.

De CO²-prestatieladder stimuleert bedrijven om CO² bewuste keuzes te maken in de eigen bedrijfsvoering en gedurende de realisatie van projecten. Belangrijke kaders binnen de CO² prestatieladder van stichting SKAO zijn onder andere energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie.

Meer lezen over Marine Systems en de activiteiten in relatie tot de CO²-prestatieladder? Bezoek dan de volgende pagina: CO²-prestatieladder.

Naast de certificering volgens de CO²-prestatieladder is Marine Systems tevens VCA- en ISO9001 gecertificeerd.